‭06 - 42 72 92 44‬ info@maiilokomai.nl

Werkwijze en tarieven

Ons startpunt is een intake/kennismakingsgesprek; vervolgens komt jouw kind een paar keer bij mij in de praktijk voor een sessie waarin ik jouw kind volg en observeer. Vanuit deze observaties kijk ik wat jouw kind nodig heeft aan ondersteuning. Het ene kind heeft soms wat meer nodig dan de ander. Van tijd tot tijd heb ik met de ouders een evaluatie over de voortgang.

Ik werk niet volgens een vast protocol, maar ik lever maatwerk. Ieder kind en ieder gezin is anders, met eigen behoeftes en een eigen tempo waarin ontwikkeling plaats kan vinden. Ik werk graag met ouders die open staan om naar de gezinssituatie te kijken en nieuwsgierig zijn naar wat zij zelf kunnen bijdragen om hun kind te ondersteunen.

Ik ben er niet om een kind te “fixen”: een kind is een onderdeel van een gezinssysteem ik zal dus ook op die manier naar de situatie kijken.

Tarieven

Intakegesprek (90 min): 105 euro
Kind-sessie (60 min): 70 euro
Oudergesprek/Evaluatiegesprek (60-90 min): 70 – 105 euro
Belcontact (tot 15 min): kosteloos
Schoolobservatie: 120 euro

Tarieven en werkwijze

Wil je meer weten over Mai Iloko Mai of wat ik voor jouw kind kan betekenen?

“You cannot love yourself unless you have been loved and are loved. The capacity to love cannot be built in isolation” – Dr. Bruce Perry