‭06 - 42 72 92 44‬ info@maiilokomai.nl

Mijn opleiding tot Psychomotorische Kindertherapeut (PMKT) heb ik aangevuld met verschillende andere opleidingen, waaronder lichamelijke traumaverwerking volgens Somatic Experiencing (SE). PMKT en SE zijn de basisopleidingen en vormen het fundament. Daarom zal ik over beide meer vertellen.

Psychomotorische Kindertherapie

Psychomotorische Kindertherapie is een vaktherapeutische behandelvorm voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling. Kinderen hebben nog niet altijd woorden of het inzicht om aan te geven wanneer en waarom ze zich niet prettig voelen. Ouders, maar ook leerkrachten kunnen zien en voelen wanneer een kind niet lekker in zijn of haar vel zit. Een kind geeft signalen af in lichaamshouding, manier van bewegen, gedrag, sociale interactie en het emotioneel welzijn. Ook kan dit zichtbaar worden op cognitief niveau, bijvoorbeeld het niet goed kunnen concentreren, onderpresteren of geen motivatie meer hebben om te leren. Deze signalen zijn vaak de sleutel tot onderliggende gevoelens en problemen en zijn daardoor belangrijke informatie voor psychomotorische kindertherapie.

Psychomotorische kindertherapie

Signalen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • moe of hangerig zijn
 • somber of down zijn
 • verdrietig, snel huilen
 • geïrriteerd of boos zijn
 • moeilijk vriendjes maken of vriendschappen behouden
 • claimen van mensen/andere kinderen
 • niet meer goed op school kunnen opletten en/of moeite met leren
 • niet stil kunnen zitten
 • aldoor alert zijn en/of veel wegdromen
 • clownesk of dwars gedrag vertonen
 • gepest worden of zelf pesten
 • buikpijn en/of hoofdpijn hebben
 • onzeker over zichzelf en eigen kunnen zijn
 • weinig vertrouwen in anderen hebben
 • nachtmerries hebben
 • spanningen in lichaam, moeite met ontspannen
 • moeilijk in actie komen

Om jouw kind te kunnen helpen kijk ik naar allerlei aspecten van de ontwikkeling. De neurobiologische ontwikkeling van het brein en de hechtingstheorie spelen hierin een grote rol. Een kind doet veel ervaringen in zijn leven op, zowel in de omgeving waarin het kind  opgroeit, door gebeurtenissen als door te spelen en bewegen. Deze hebben allemaal invloed op diverse ontwikkelingsgebieden. Denk hierbij aan de sensorische, motorische, emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling. Deze komen tot uiting in hoe een kind in de wereld staat.

Tijdens de therapie kijk ik naar al deze aspecten. Dat doe ik door middel van bewegen, spelen, creatieve activiteiten en samen praten. Zowel de jongere als de oudere kinderen zijn graag bezig, hoewel de oudere kinderen vaak net iets meer willen praten.

In mijn sessies werk ik vanuit ervaringsgerichte activiteiten toe naar bewust waarnemen wat er in het lichaam gebeurt, zowel op fysiek als emotioneel vlak. Ik leer jouw kind herkennen wat zijn of haar lichaam aangeeft en wat de signalen betekenen. Van daaruit krijgt jouw kind meer grip op het eigen gedrag. Ook wordt jouw kind zich meer bewust wat het nodig heeft en kan dit leren aangeven.

Kinderen met een diagnose ADHD, ADD, autisme, dyslexie etc. kunnen baat hebben bij psychomotorische kindertherapie. Vaak schuilt er meer achter de diagnose. Ik kijk naar wat jouw kind nodig heeft met extra aandacht voor de overprikkeling van het zenuwstelsel.

Wil je meer weten over Mai Iloko Mai of wat ik voor jouw kind kan betekenen?

“You cannot love yourself unless you have been loved and are loved. The capacity to love cannot be built in isolation” –  Dr. Bruce Perry